เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอแม่แจ่ม ได้รับแจ้งว่าจะมีการทำไม้ และลำเลียงไม้แปรรูปออกจากบริเวณเส้นทางสายแม่นาจร-แม่สะงะ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้นายนพดล ศรีสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อ.ส.อ.แม่แจ่ม ที่ ๗, เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำอุทยานแห่งชาติแม่โถ , เจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๒๘ (สบวาก) สนธิกำลังกันเข้าไปตรวจสอบบริเวณถนนสายดังกล่าว พบเห็นรถกระบะสองคัน กำลังลำเลียงไม้สักแปรรูปออกจากรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักไมตี้เอ็ก สีแดง หมายเลขทะเบียน ผน ๘๓๖๒ เชียงใหม่ แล้วลำเลียงไม้สักแปรรูปดังกล่าวขึ้นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักไมตี้เอ็ก สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บน ๕๙๑๕ ลำพูน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแสดงตัวเพื่อจับกุมได้ของกลาง ดังนี้
          ๑. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักไมตี้เอ็ก สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บน ๕๙๑๕ ลำพูน
          ๒. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักไมตี้เอ็ก สีแดง หมายเลขทะเบียน ผน ๘๓๖๒ เชียงใหม่
          ๓. เลื่อยโซ่ยนต์ ๔. ไม้สักแปรรูป จำนวน ๒๓๖ แผ่น ปริมาตร ๑.๓๓ ม๓
          เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพิจารณาเห็นว่า มีความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๑๑,๔๘ ฐานทำไม้และมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และพรบ . ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา ๑๔ ฐานร่วมกันทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต และมีเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ มาตรา ๔ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ ๒๕๔๕ จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักแปรรูป ๒๓๖ แผ่น ปริมาตร ๑.๓๓ ม๓ คิดค่าเป็นความเสียหายต่อรัฐเป็นเงิน ๑๔,๖๓๐ บาท โดยใช้ดวงตรา ต. ๑๐๔๔๖ ย .๔๑๗ ปีย่อ ๕๖ ตีประทับที่หน้าตัดไม้ไว้เป็นสำคัญ
          จึงทำการบันทึกจับกุม / ตรวจยึด เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย