เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. อำเภอสบเมย/ ร้อย อส.อ.สบเมย ที่ 7 นำโดย ก.ต.ศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ ผบ.ร้อย อส.อ.สบเมยที่ ๗ สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย หน่วย ฉก.ทพ.๓๖, ฉก.ร ๑๗, ตำรวจ สภ.สบเมย, ร้อย ตชด.337, ตม.แม่สะเรียง รวม 300 นาย ได้ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้น การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งการป้อมปราม กลุ่ม/ขบวนการ/แนวร่วม ด้วยการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุกแผนงาน และการประสานงานกับทุกส่วนราชการ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า ทั้ง ๒ พื้นที่ ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่พักพิงฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

ข่าว บก.อส.จ.มส.
ม.ญ. นิคม คำมาปัน