ว่าที่นายกองเอก จรัญ ขยัน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผช.หน.ฝอ. บก.อส.) ให้การต้อนรับ พลโท ชูเกียรติ เธียรสุนทร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก (ผบ.นรด. ทบ.) ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ บก.อส. และ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สน.ฝอท.บก.อส.รด) ณ ฝ่ายอำนวยการ บก.อส. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ภาพโดย ว่าที่ร้อยโท พิชญ์เวช หนูเพชร