ข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกองเอก อาทิตย์ บุญญะโสภัต หน.ฝอ.บก.อส. ได้มอบหมายให้ นายกองโท ศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผช.หน.ฝอ.บก.อส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.จชต. ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒๗ ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow

Shadow