บุกจับ Victoria Secret 12 มกราคม 2561

ภารกิจการปราบปรามการค้ามนุษย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าจับกุมสถานบริการ Victoria Secret ย่านพระรามเก้า วันที่ 12 มกราคม 2561